Wonen

Tijdens detentie lopen jouw vaste woonlasten gewoon door. Als je geen spaargeld hebt, kan dit problemen geven met de huur of energiekosten. Heb je nog geen eigen huisvesting? Schrijf je tijdens detentie dan alvast in bij de woningcorporatie of particuliere verhuurders.

Briefadres

Een inschrijving in de Basisregistratie Personen is verplicht. Dat kan op een woonadres zijn of als dat niet lukt, een briefadres. Zonder inschrijving in de BRP kun je geen zorgverzekering afsluiten. Je kunt ook geen bankrekening of ID-bewijs aanvragen.

Als je dakloos bent, probeer dan tijdens detentie al een briefadres te krijgen. Als je dit tijdens detentie al kunt regelen, scheelt dit veel gedoe na detentie. Kijk eerst of je een briefadres in je eigen netwerk kunt krijgen. Hiervoor is toestemming van de hoofdbewoner nodig. Je vindt de toestemmingsbrief vaak op de website van de gemeente. Een briefadres in je netwerk heeft géén gevolgen voor de bewoner. Er komen geen schuldeisers aan de deur en de uitkering van de bewoner wordt niet gekort.

Lukt het niet een briefadres in je netwerk te vinden? Neem dan contact met ons op. Sommige gemeenten geven in uitzonderlijke gevallen een briefadres tijdens detentie. Lukt dit niet, dan kun je na vrijlating opnieuw een aanvraag doen.

Heb je al een briefadres bij de gemeente? Dan is het belangrijk om dit te behouden tijdens detentie. Opnieuw een briefadres aanvragen is namelijk erg lastig. Wij kunnen tijdens detentie jouw post ophalen. We bewaren het tijdelijk voor je of zorgen dat het wordt doorgestuurd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Eigen huisvesting

Heb je eigen huisvesting? Probeer dan te voorkomen dat je huurschuld opbouwt. In het ergste geval leidt een huurschuld tot een ontruiming, soms al na 3 maanden. Hieronder vind je een aantal tips om je woning te behouden:

  • Spaargeld. Het is natuurlijk het meest ideaal als je voldoende spaargeld hebt om je huur door te betalen tijdens detentie.
  • Neem contact op met de verhuurder. Dit kan handig zijn bij een kortere detentie. Vraag aan je verhuurder of je een betalingsregeling kan afspreken voor na je vrijlating.
  • Vraag jouw netwerk om bij te springen. Niet ideaal om je familie en vrienden om een lening te vragen. Soms wel nodig om te voorkomen dat je dakloos wordt.
  • Vraag bijzondere bijstand aan voor doorbetalen van de huur. Sommige gemeenten verstrekken in hele dringende gevallen een lening voor doorbetaling van de huur. Dit geldt alleen voor kortere detenties en als je alleen woont.
  • Verhuur je woning tijdelijk aan iemand anders. Doe dit nooit zonder toestemming van de verhuurder. Bonjo is een belangenvereniging voor (ex-)gedetineerden. Zij kunnen soms ook helpen bij het vinden van een tijdelijk nieuwe huurder. Ga voor meer informatie naar Bonjo.
  • Bij langere detenties: zeg je woning op. Doe dit alleen als het echt niet meer lukt je woning te betalen. Het is beter om zelf je woning op te zeggen, dan het te laten aankomen op een ontruiming.  Bij een ontruiming moet je veel kosten betalen. Na een ontruiming krijg je geen goedhuurdersverklaring meer.

Koopwoning?
Neem dan contact op met jouw hypotheekverstrekker.

Samenwonend?
Woon je samen? En kan jouw partner of medebewoner door de detentie de huur niet meer betalen? Dan kan de gemeente misschien helpen met Bijzondere Bijstand. Op de pagina Ik ben achterblijver staat wat jouw medebewoner kan doen.

Geen eigen onderdak? Alvast inschrijven!

Het vinden van eigen huisvesting kan via de particuliere verhuur of via een sociale huurwoning. Particuliere verhuur is vaak duur. Voor een sociale huurwoning is de wachttijd lang. Toch kan het zin hebben om je in te schrijven voor een sociale huurwoning. Je bouwt dan tijdens detentie alvast inschrijftijd op. Vanuit de gevangenis is het niet mogelijk je in te schrijven. Iemand uit je netwerk kan het voor je doen, of neem contact met ons op.

Sociale huurwoningen in Zuid-Kennemerland en IJmond worden verhuurd via Woonservice. De inschrijving kost 10 euro per jaar.
In de gemeente Haarlemmermeer gaat dit via Woningnet. De inschrijfkosten zijn 50 euro, daarna 8 euro per jaar.

Let op: Als je al ingeschreven staat, vergeet dan niet jaarlijks verlengingskosten te betalen!

Op zoek naar particuliere verhuur? Kijk dan op onze huisvestingskaart voor tips.

Beschermd Wonen? Alvast aanmelden!

Heb je ondersteuning nodig bij het wonen? Dan is Beschermd Wonen misschien iets voor jou. In de regio Kennemerland zijn verschillende locaties voor Beschermd Wonen. Op een Beschermd Wonen locatie woon je meestal met meer mensen samen. Je hebt een eigen kamer, maar vaak deel je de douche en keuken. Er is begeleiding aanwezig, die jou helpt aan je doelen te werken. Als dit goed lukt, kun je na een tijd zelfstandig gaan wonen.

Voor Beschermd Wonen zijn vaak lange wachtlijsten. Daarom kan het verstandig zijn je tijdens detentie alvast aan te melden voor een Beschermd Wonen plek. Jouw detentietijd telt namelijk mee als wachttijd.
 
Hieronder vind je een overzicht van een aantal Beschermd Wonen organisaties in de regio:

Om je te kunnen aanmelden heb je eerst een WMO indicatie nodig van de gemeente. Wij kunnen die samen met jou aanvragen. Als je geïnteresseerd bent in Beschermd Wonen neem dan contact met ons op.

Let op: Heb je reclasseringstoezicht na detentie? Dan vraagt de reclassering Beschermd Wonen aan. Dit heet Forensisch Beschermd Wonen. In regio Kennemerland zijn 4 plekken voor Forensisch Beschermd Wonen:

Maatschappelijke Opvang

Heb je na detentie geen eigen onderdak en kun je ook niet terecht in je eigen netwerk? Dan is er de Maatschappelijke Opvang van HVO Querido in Haarlem.

Je kunt je niet tijdens detentie al aanmelden voor Maatschappelijke Opvang. Op de dag van vrijlating meld je je bij de Brede Centrale Toegang (BCT) tussen 9.00 en 12.00 uur. Het adres is Wilhelminastraat 10 in Haarlem. De BCT kijkt of je in aanmerking komt voor een slaapplek.