ID-bewijs

Een ID-bewijs is belangrijk om dingen te kunnen regelen. Bijvoorbeeld om je in te schrijven of een zorgverzekering op te starten. Ook om op verlof te mogen tijdens detentie is een ID-bewijs nodig.

Geen ID-bewijs?

Zit je korter dan 3 maanden? Dan is het vaak niet mogelijk een ID-bewijs in detentie te regelen. Je vraagt dan een ID-bewijs direct na detentie aan bij de gemeente. Heb je hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met ons op.

Bij een detentie langer dan 3 maanden is het mogelijk een ID-bewijs te regelen in detentie. Je moet dan ingeschreven staan op een adres in Nederland of op het adres van de PI. De casemanager in de gevangenis neemt contact op met Burgerzaken om een nieuw ID-bewijs te regelen. Een ID-bewijs kost ongeveer 70 euro. Als het betalen van het ID-bewijs een probleem voor je is, neem dan contact met ons op.

Let op: Inschrijving op het adres van een gevangenis is jouw leven lang zichtbaar in jouw woongeschiedenis in de Basisregistratie Personen (BRP). Denk goed na of je dit wil.