Over ons

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden coördineert de nazorg na detentie van acht gemeenten in Kennemerland. Dit zijn Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.
Lees voor meer informatie onze folder Trajectbegeleiding na detentie.

Wie zijn wij?

Het Coördinatiepunt Nazorg bestaat uit 6 medewerkers. Met ons team ondersteunen we namens de gemeente gedetineerden en hun achterblijvers. Ook na detentie kunnen zij bij ons terecht. We staan naast de (ex-)gedetineerden en helpen hen zo goed mogelijk weer op weg. Zo proberen we te voorkomen dat ex-gedetineerden weer terug vallen in strafbare feiten. Soms is alleen informatie geven voldoende, soms trekken we na detentie met een ex-gedetineerde op. Onze filosofie is dat we er zijn, zo lang dit nodig is.

Ook voor ketenpartners zijn we er. We zijn de verbinding tussen de gemeenten en justitie. Ketenpartners kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en voorlichting. Ook werken we zo veel mogelijk samen om tot een goed re-integratieplan te komen voor de gedetineerde.

Tijdens detentie

Tijdens detentie kunnen we bij de gedetineerde op bezoek. In een gesprek geven we advies over de mogelijkheden bij terugkeer in de gemeente. Bijvoorbeeld over:

 • Huisvesting
 • Werk of opleiding
 • Schuldhulp
 • Passende hulpverlening

Als er hulp nodig is met zaken regelen tijdens detentie, dan ondersteunen we hierbij. Samen met de gedetineerde kunnen we bijvoorbeeld kijken naar doorbetaling van de huur. Of regelen we alvast een ID-bewijs. We werken hierin samen met de casemanager in de gevangenis. Onze hulp is altijd vrijwillig.

Ook voor achterblijvers staan we klaar. Bijvoorbeeld met het regelen van een uitkering, als inkomsten wegvallen tijdens de detentie. Of helpen we bij het aanvragen van toeslagen of ondersteuning voor de kinderen.

Na detentie

Na detentie kunnen we ex-gedetineerden hulp bieden bij het zo goed re-integreren in de maatschappij. Onze trajectbegeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden van ex-gedetineerden. Zij kennen de weg in de gemeente en bij organisaties. Een trajectbegeleider staat echt naast de ex-gedetineerde en helpt daar waar nodig.

Een trajectbegeleider ondersteunt bijvoorbeeld bij het regelen van zaken als:

 • Aanvragen briefadres
 • Opstarten van uitkering
 • Aanvragen paspoort of ID
 • Opstarten van een zorgverzekering
 • Aanvraag zorg- of huurtoeslag
 • Hulp bij het zoeken naar werk
 • Zoeken naar onderdak/woonruimte

Ook kan een trajectbegeleider meegaan naar afspraken. Trajectbegeleiding is altijd vrijwillig en gratis.