Schulden

Tijdens detentie heb je geen inkomen. Daardoor kunnen schulden ontstaan of verder oplopen. Het is belangrijk tijdens detentie een aantal dingen te regelen.

Bestaande schulden?

Zorg dat schuldeisers van jouw detentie weten. Je kunt ze vragen de schulden tijdens je detentie te bevriezen. Zo lopen schulden niet verder op. Een schuldeiser zal misschien vragen om een detentieverklaring. Deze kan jouw casemanager in de gevangenis maken.

Lopend schuldhulpverleningstraject?

Neem dan zo snel mogelijk met ons contact op. Tijdens een schuldhulpverleningstraject mogen namelijk geen nieuwe schulden ontstaan, zoals huurschuld. Ook moeten de schuldeisers elke maand betaald worden. Samen met jou en de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente kunnen we kijken wat mogelijk is.

Bewindvoerder of budgetbeheer?

Stel hen op de hoogte van jouw detentie. Zij kunnen kijken naar mogelijkheden voor het betalen van jouw vaste lasten.

CJIB boetes?

Tijdens detentie is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken met het CJIB. Dit regel je via het RIC. Je betaalt € 12,50 per maand. Na de detentie kan deze regeling doorlopen. Het bedrag zal dan hoger worden.

ZZP’er en schulden?

Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we kijken wat de gemeente kan doen om jou en je bedrijf te helpen. Ook werken wij samen met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK kan tijdens detentie bij je op bezoek komen voor advies en hulp bij schulden van jouw bedrijf.