Wonen

Een woning vinden in Haarlem is erg moeilijk. Er zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Particulier huren is erg duur. Hieronder vind je informatie over wonen in Haarlem.

Checklist: wat te regelen als je uit detentie komt

Sociale huur

Sociale huurwoningen in Haarlem worden verhuurd via Woonservice. Hoe eerder je inschrijft, hoe meer wachttijd je opbouwt. De kosten voor inschrijving zijn 10 euro. Je moet je inschrijving één keer per jaar verlengen. Doe je dit niet? Dan vervalt je inschrijving. Schrijf je in via de website van Woonservice.

Krijg je een eigen woning? Op deze checklist staat wat je moet regelen.

Particuliere huur

Er zijn verschillende makelaars en verhuurders die particulier woningen verhuren. De prijzen in Haarlem zijn erg hoog en de woningen klein. Als je wilt huren via de particuliere markt, bereken goed of je dit echt kunt betalen. Hier vind je adressen van particuliere verhuurders.

Krijg je een eigen woning? Op deze checklist staat wat je moet regelen.

Tijdelijk huren en anti-kraak

Soms is tijdelijke huur mogelijk, bijvoorbeeld in slooppanden. Tijdelijke huur is iets anders dan anti-kraak. Je hebt meer rechten en je spreekt een vaste termijn af met de verhuurder.

Bij anti-kraak woon je tijdelijk in een leegstaande ruimte. Dit kan een woning zijn, maar ook een kantoorpand. Je betaalt vaak minder dan gewone huur, maar je hebt weinig rechten. De eisen zijn streng. Vaak wordt gevraagd of je in detentie hebt gezeten.

Klik hier voor meer informatie over tijdelijke huur en anti-kraak.

Krimpregio’s en anticipeergebieden

In sommige gebieden in Nederland is de woningnood minder hoog dan in de Randstad. In deze gebieden is het makkelijker een woning te vinden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht. Als je in één of meer van deze gebieden zou willen wonen, kun je je daar inschrijven bij de woningcorporatie. Op de website van de gemeente Beverwijk vind je welke woningcorporaties dit zijn.

Dak- en thuisloos

Heb je geen eigen onderdak en kun je ook niet terecht in je eigen netwerk? Dan is er de maatschappelijke opvang van HVO Querido. Hiervoor moet je je eerst melden bij de Brede Centrale Toegang (BCT). Zij kijken of je in aanmerking komt voor een slaapplek.

Je kunt je melden bij de BCT op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Het adres is Wilhelminastraat 10 in Haarlem.

Voor meer informatie: bel 023 – 5114477 of kijk op de website van de Brede Centrale Toegang.  

Inwonen bij iemand anders

Als je in je eigen netwerk verblijft, ben je verplicht je daar in te schrijven. Dit kan gevolgen hebben voor de hoofdbewoner. Bijvoorbeeld als je schulden hebt en er is een deurwaarder betrokken. De deurwaarder kan beslag leggen op de spullen van de hoofdbewoner.

Als de hoofdbewoner een bijstandsuitkering heeft, kan deze gekort worden. De gemeente verwacht dat je gezamenlijke kosten deelt, zoals huur of boodschappen. Dit heet de kostendelersnorm. In sommige gevallen wordt de kostendelersnorm aangepast. Voor meer informatie, neemt contact op met de gemeente of bespreek het met je klantmanager.

Briefadres in je netwerk

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) is verplicht. Zonder inschrijving in de BRP kun je geen zorgverkering afsluiten. Je kunt ook geen bankrekening of ID-bewijs aanvragen.

Het kan lastig zijn een inschrijving te regelen. Als dit niet lukt, ben je verplicht een briefadres aan te vragen. Probeer eerst een briefadres in je eigen netwerk te krijgen. Hiervoor is toestemming van de hoofdbewoner nodig. Je mag zelf niet op het briefadres wonen.

Een briefadres in je netwerk heeft géén gevolgen voor de bewoner. Er komen geen schuldeisers aan de deur en de uitkering van de bewoner wordt niet gekort.

Op website van de gemeente staat meer informatie. Heb je hulp nodig bij je inschrijving? Neem dan contact met ons op.

Briefadres gemeente

Lukt het niet een briefadres in je netwerk te vinden? Dan kan de gemeente je een briefadres geven. De voorwaarden voor een gemeentelijk briefadres zijn streng. Ook wordt gecontroleerd waar je slaapt. Voor een gemeentelijk briefadres kun je je melden bij de Brede Centrale Toegang.

Beschermd Wonen

Heb je meer ondersteuning nodig bij het wonen? In Haarlem zijn verschillende locaties voor Beschermd Wonen. Op een Beschermd Wonen locatie woon je meestal met meer mensen samen. Je hebt een eigen kamer, maar vaak deel je de douche en keuken. Er is begeleiding aanwezig, die jou helpt aan je doelen te werken. Als dit goed lukt, kun je na een tijd zelfstandig gaan wonen.

Hieronder vind je verschillende organisaties voor Beschermd Wonen in regio Kennemerland. Kijk op hun website voor meer informatie.

Voor Beschermd Wonen is een WMO indicatie nodig. Dit wordt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of je Beschermd Wonen nodig hebt.

Hulp nodig bij het zoeken van een Beschermd Wonen plek of het aanvragen van de indicatie? Neem dan contact met ons op. Of ga naar het Sociaal Wijkteam in jouw wijk.

Reclasseringstoezicht en wonen

Heb je Beschermd Wonen nodig en heb je toezicht bij de reclassering? Dan vraagt de reclassering Beschermd Wonen aan. Dit heet Forensisch Beschermd Wonen. Overleg met je toezichthouder over de mogelijkheden.

In regio Kennemerland zijn 4 plekken voor Forensisch Beschermd Wonen:

Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem