Zorg en begeleiding

Soms is er zorg voor de gedetineerde nodig tijdens detentie. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts of psychische begeleiding. Als een gedetineerde buiten detentie al een zorgverlener had, kan het belangrijk zijn de gevangenis te informeren. Zo kan bestaande zorg zo veel mogelijk doorlopen.
Lees voor meer informatie onze folder Trajectbegeleiding na detentie.

Voor detentie al zorg of medicatie?

In elke gevangenis is een Medische Dienst. De Medische Dienst houdt zich bezig met lichamelijke en psychische zorg. Deze dienst vraagt bij binnenkomst in de gevangenis of de gedetineerde buiten de gevangenis zorg heeft. Dit kan bijvoorbeeld psychische zorg zijn. Maar ook medicijnen die een gedetineerde slikt. Als de gedetineerde dit wil, kunnen de zorgverlener en de Medische Dienst contact met elkaar opnemen.

Lukt het de gedetineerde niet om contact op te nemen met zijn of haar zorgverlener? Jij kan als achterblijver misschien iets betekenen. Of neem contact met ons op om dit te regelen.