Toeslagen

Ontvang je samen met de gedetineerde een toeslag van de Belastingdienst? Misschien moet je deze stopzetten. Geef een detentie altijd door aan de Belastingdienst. Doe je dit niet? Dan moet je het later terugbetalen.
Lees voor meer informatie onze folder Trajectbegeleiding na detentie.

Hieronder zie je voor welke toeslagen een detentie gevolgen heeft:

Zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag vervalt alleen voor de gedetineerde. Dit komt omdat Justitie de zorgverzekering in de gevangenis betaalt. Als achterblijver houd je je zorgtoeslag. Je hoeft niets te doen. Na vrijlating moet de gedetineerde zelf de zorgtoeslag opstarten via Mijn Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Bij een gevangenisstraf korter dan 3 maanden moet de kinderopvangtoeslag stopgezet worden. Geef de detentie daarom door aan de Belastingdienst op 0800 - 0543 (gratis).

Kom jij als achterblijver in de problemen door het verlies van kinderopvangtoeslag? Informeer bij de gemeente of zij kunnen bijdragen in de kosten. Voor contactgegevens van de gemeenten in Kennemerland klik hier.

Kinderopvangtoeslag is wél mogelijk bij een detentie langer dan 3 maanden. De gedetineerde moet een detentieverklaring opsturen naar de Belastingdienst. Het postadres is:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

Huurtoeslag

Woon je samen met de gedetineerde en ontvangen jullie huurtoeslag? Bij detentie korter dan één jaar loopt de huurtoeslag gewoon door. Duurt de detentie langer dan één jaar? Let dan op het volgende:

Staat het huurcontract ook op jouw naam? Vraag dan zelf huurtoeslag aan. Sta jij niet op het huurcontract? Dan kun je geen huurtoeslag aanvragen.

Kom je in de problemen door het wegvallen van huurtoeslag? Neem dan contact met ons op. Of neem rechtstreeks met de gemeente contact op en vraag naar Bijzondere Bijstand.