Bezoek aan gedetineerde

Een gevangenisstraf raakt niet alleen degene die vast zit. Ook op de omgeving van de gedetineerde heeft het veel invloed. Om het contact tussen de gedetineerde en thuis te behouden, is bezoek mogelijk. Ook kunnen gedetineerden post ontvangen. Op de website van Stichting Exodus staat veel informatie voor achterblijvers van gedetineerden.

Op bezoek bij de gedetineerde

Een gedetineerde heeft recht op ten minste 1 uur bezoek per week. Voor bezoek is een afspraak nodig. De dagen en tijden verschillen per gevangenis. De tijden vind je op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Dit filmpje laat zien hoe bezoek in de gevangenis precies gaat.

Ouders in detentie

Een ouder in de gevangenis is moeilijk voor een kind. Justitie heeft verschillende mogelijkheden voor contact tussen ouder en kind. Op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen staat hoe dit werkt.

Ook is er een filmpje gemaakt voor kinderen met een ouder in detentie. Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar oud bestaat het boekje ‘Waar gaat papa heen?’ Dit boekje helpt om samen met een kind in gesprek te gaan. Kinderen hebben vaak veel vragen, maar durven ze niet altijd te stellen. Op de website van Expertisecentrum KIND is het boekje te bestellen of gratis te downloaden. Ook staan er tips voor ouders/verzorgers om het gesprek aan te gaan met een kind.

Via begeleiding van Stichting Exodus krijgen gedetineerden de kans hun kind vaker te zien. Kijk voor meer informatie op de website van Exodus.

Hulp voor achterblijvers

Heb jij als achterblijver hulp nodig? Het Sociaal Wijkteam in de gemeente geeft ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij schulden of een inkomen. Maar ook als je het psychisch zwaar hebt, helpt het Sociaal Wijkteam. Kijk hier voor de gegevens van het Sociaal Wijkteam van jouw gemeente.

Je kunt ook terecht bij Stichting Exodus. Hun vrijwilligers weten hoe lastig het is voor achterblijvers. Zij kunnen helpen bij praktische zaken. Maar ze zijn er ook voor een luisterend oor of advies. Op hun website vind je meer informatie voor familie van (ex-)gedetineerden.

Stichting SANG is ontstaan uit naasten van gedetineerden. Als je vragen hebt of je verhaal kwijt wil, kun je bellen naar 085-400 1900 of mailen naar: info@stichtingsang.nl.