Schulden

Tijdens detentie is er geen inkomen. Daardoor kunnen schulden van de gedetineerde oplopen. Het is belangrijk tijdens detentie een aantal dingen te regelen. Jij als achterblijver kunt hier iets in betekenen. Als je ondersteuning nodig hebt, neem dan contact met ons op.
Lees voor meer informatie onze folder Trajectbegeleiding na detentie.

Heeft de gedetineerde schulden?

Zorg dat schuldeisers van de detentie weten. Je kunt ze vragen de schulden tijdens de detentie te bevriezen. Zo lopen schulden niet verder op. Een schuldeiser zal misschien vragen om een detentieverklaring. Deze kan de casemanager in de gevangenis maken. Als het nodig is, kunnen wij hier bij helpen.

Zit de gedetineerde in een schuldhulpverleningstraject?

Neem zo snel mogelijk met ons contact op. Tijdens een schuldhulpverleningstraject mogen namelijk geen nieuwe schulden gemaakt worden. Ook moeten de schuldeisers elke maand betaald worden. Misschien kun je hiermee helpen?

Worden schuldeisers niet betaald? Dan stopt de schuldhulpverlening en is de gedetineerde niet meer na 3 jaar schuldenvrij.

Bewindvoerder of budgetbeheer?

Sommige gedetineerden hebben een bewindvoerder of budgetbeheer. Stel hen op de hoogte van de detentie. Zij kunnen helpen met het betalen van kosten tijdens de detentie, zoals bijvoorbeeld de huur.