Hulp tijdens en na de detentie

Het kan gebeuren dat jij, je partner of een familielid gedetineerd raakt. Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden Kennemerland (RCN) zorgt voor ondersteuning, zowel tijdens als na detentie.

Op deze website staat alle informatie die belangrijk is voor een goede terugkeer in de samenleving. Bijvoorbeeld hoe je werk vindt na detentie. Of over geldzaken, onderdak of nieuwe mensen ontmoeten.

Hulp nodig?

Kom je uit Kennemerland en wil je je leven zo goed mogelijk oppakken na detentie? Onze trajectbegeleiders helpen! Wat je vraag ook is, zij weten de weg binnen de gemeente en instanties. Interesse? Neem dan contact met ons op.